Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

De beleidsprioriteiten (beleidsverslag)

Bepalingen

  1. De paragraaf inzake de beleidsprioriteiten bevat een uiteenzetting op hoofdlijnen van de bereikte of opmerkelijke resultaten, conform model 3.21.

  2. Het onderdeel beleidsprioriteiten wordt afgesloten met een tabel realisatie beleidsdoorlichtingen (conform model 3.21a) en een overzicht van Risicoregelingen (voorheen garantieoverzicht; conform model 3.21b).