Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Inhuur van externen

Bepalingen

  1. De departementen moeten als bijlage in het jaarverslag jaarlijks een overzicht opnemen van de uitgaven voor inhuur van externe adviseurs en tijdelijk personeel conform model 3.60

 

Toelichting

De controleverklaring (accountantsverklaring) spreekt zich niet uit over het getrouwe beeld van het overzicht inhuur van externen.