Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Zelfstandige bestuursorganen en Rechtspersonen met een wettelijke taak

Artikel 6.6 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  1. De bijlage inzake ZBO’s en RWT’s bevat een overzicht van alle ZBO’s en RWT’s die onder de verantwoordelijkheid van het departement vallen (conform model 1.36).

  2. Indien een ZBO of een RWT uit een departementale begroting een bijdrage ontvangt, wordt het beleidsartikel vermeld waarin het ZBO of de RWT is opgenomen.