Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Bijlage Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder c, tweede lid, aanhef en onder b van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  1. Als bijlage bij de begroting wordt een overzicht opgenomen van beleidsdoorlichtingen, evaluatie- en overig onderzoek conform model 1.44.

  2. Voor de bepalingen rondom beleidsdoorlichtingen, evaluatie- en overig onderzoek wordt verwezen naar de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek.