Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Voorschriften

Dit deel van de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften bevat de bepalingen die betrekking hebben op de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, de ontwerp-begrotingen, de suppletoire begrotingen, de departementale jaarverslagen en de slotwetten.

Verder bevat dit deel de logistieke aanwijzingen, informatie over beleidsbrieven, de Nationale Verklaring en overige (aan Financiën aan te leveren) informatie.