Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Art. Omschrijving (5) Realisatie (6) = (5) + (4)
Slotwetmutaties (+ of -)
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01            
               
02 Beleidsartikel 02            
               
0* Niet-beleidsartikel            
               
  Subtotaal   at bt   at bt
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1
  Subtotaal   ut ot   ut ot
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   ot- ut ut- ot   ot- ut ut- ot
  Totaal   ct dt   ct dt