Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
t-2 Stand slotwet t-1 Vastgestelde begroting t t+1 t+2 t+3 t+4
Omschrijving Generiek Deel              
Kostprijzen per product (groep)              
Tarieven/uur              
Omzet per productgroep (PxQ)              
FTE-totaal (excl. externe inhuur)              
Saldo van baten en lasten (%)              
               
Kwaliteitsindicator 1              
Kwaliteitsindicator 2              
Omschrijving Specifiek Deel