Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)
 Art. Omschrijving Uitgaven t-2 Ontvangsten t-2 Stand risicovoorziening t-2 Saldo t-2 Uitgaven t-1 Ontvangsten t-1 Stand risicovoorziening t-1 Saldo t-1 Uitgaven t Ontvangsten t Stand risicovoorziening t Saldo t
Artikel 1
(naam artikel)
Garantie X                        
Artikel 2
(naam artikel)
Garantie Y                        
  Totaal