Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Wijziging van de begrotingsstaten van het …………..... fonds (...) voor het jaar 20.. (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01            
               
02 Beleidsartikel 02             
               
0* Niet-beleidsartikel 0*            
               
  Subtotaal   at bt   at bt
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1
  Subtotaal   ut     ut ot
0* Na-/Voordelig eindsaldo huidig jaar (t)   ot- ut ut- ot   ot- ut ut- ot
  Totaal   ct dt   ct dt