Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Verantwoordingsstaat 20.. van het begrotingsfonds .....(..) (bedragen x € 1.000)  
Art. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Realisatie (3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel                  
                     
02 Beleidsartikel                   
                     
0* Niet-beleidsartikel                  
                     
  Subtotaal     t     t      
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)   ot - t ut - t
  Subtotaal   U(t) O(t)   U(t) O(t)   U(t) O(t)
0* Na-/Voordelig eindsaldo huidig jaar (t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)   O(t) - U(t) O(t) - U(t)
  Totaal   t t   t t   t