Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000).
  Realisatie Vastgestelde
begroting
Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen              
Uitgaven              
Personele uitgaven              
waarvan eigen personeel              
waarvan inhuur externen              
waarvan overige personele uitgaven              
Materiële uitgaven              
waarvan ICT              
waarvan bijdrage aan SSO's              
waarvan overige materiele uitgaven              
Ontvangsten