Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Naam Vastgestelde begroting    Mutaties 1e suppletoire begroting
  Totaal
verplichtingen
Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten Totaal verplichtingen Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten
Verplichtingen-kasagentschap 1                
Verplichtingen-kasagentschap 2                
Verplichtingen-kasagentschap 3                
Totaal