Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Uitgaven beleidsartikel ... (bedragen x € 1.000)
t-1 t+1 t+2 t+3 t+4
Stand ontwerpbegroting t-1            
Mutatie Nota van wijziging t-1            
Mutatie amendement t-1            
Mutatie 1e suppletoire begroting t-1             
Nieuwe mutaties            
Stand ontwerpbegroting t