Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Begroting van verplichtingen-kasagentschap ... voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
t-2
stand
slotwet
t-1
Vastgestelde begroting
ontwerpbegroting
t t+1 t+2 t+3 t+4
Ontvangsten              
Ontvangsten moederdepartement              
Ontvangsten overige departementen              
Ontvangsten derden              
Rente ontvangsten              
Bijzondere ontvangsten              
               
Totaal ontvangsten              
               
Uitgaven              
Personele uitgaven              
waarvan eigen personeel              
waarvan inhuur externen            
waarvan overige personele kosten            
Materiële uitgaven              
waarvan apparaat ICT              
waarvan bijdrage aan SSO’s              
waarvan overige materiele kosten              
Bijzondere uitgaven              
               
Totaal uitgaven              
Totaal verplichtingen              
               
Saldo van ontvangsten en uitgaven