Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Overzicht verstrekte garantie (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Uitstaande
garanties t-2
Geraamd te
verlenen t
-1
Geraamd te
vervallen t-1
Uitstaande
garanties t
-1
Geraamd te
verlenen t
Geraamd te
vervallen t
Uitstaande
garanties t
Garantieplafond Totaal plafond
Artikel 1
(naam artikel)
Garantie X                  
Artikel 2
(naam artikel)
Garantie Y                  
  Totaal