Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Art.      Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven                Ontvangsten      
  Totaal      
         
  Beleidsartikelen      
01 Beleidsartikel 01      
02        
03        
04        
05        
0*        
. Niet-beleidsartikelen      
20 Algemeen      
21 Apparaat kerndepartement      
2* Evt. overig (apparaat) niet-beleidsartikelen      
2* Geheim      
2* Nog onverdeeld