Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

3.30b - Verantwoordingsstaat begrotingsfonds

Model:

Verantwoordingsstaat 20.. van het begrotingsfonds .....(..) (bedragen x € 1.000)  
Art. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Realisatie (3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel                  
                     
02 Beleidsartikel                   
                     
0* Niet-beleidsartikel                  
                     
  Subtotaal     t     t      
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)   ot - t ut - t
  Subtotaal   U(t) O(t)   U(t) O(t)   U(t) O(t)
0* Na-/Voordelig eindsaldo huidig jaar (t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)   O(t) - U(t) O(t) - U(t)
  Totaal   t t   t t   t
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. Bedragen in der verantwoordingsstaat worden altijd naar boven afgerond.

  3. U = uitgaven, O = ontvangsten, t = het verslagjaar, t-1 = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t).