Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

2.27 - Niet-beleidsartikel Nog onverdeeld

Model:

Tabel verdeling van begrotingsposten loon- en prijsbijstelling (Tweede suppletoire begroting) (bedragen  x € 1.000)
Art. Omschrijving Loonbijstelling Prijsbijstelling
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Totaal van de verdeling      
Nog onverdeeld      
waarvan programma      
waarvan apparaat      
Open tabel in nieuwe pagina

Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling ad. ... (€ 1.000) is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige begroting toegewezen. Voor een belangrijk deel ad. ... (€ 1.000) wordt deze bijstelling in de onderhavige suppletoire begroting aan de loongevoelige/prijsgevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens bovenstaand overzicht. Het nog niet verdeelde gedeelte ad. ... (€ 1.000) zal bij een volgende suppletoire begroting worden verdeeld.

Toelichting

Dit overzicht en de daarbij behorende tekst worden opgenomen bij het centrale artikel Nog onverdeeld. De opgenomen tekst is een standaardtekst die kan worden aangepast aan de concrete situatie.