Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

2.13 - Begrotingsstaat Begrotingsfonds 1e suppletoire begroting

Model:

Wijziging begrotingsstaat van ...fonds (..) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01            
02 Beleidsartikel 02            
               
0* Niet-beleidsartikel 0*            
               
  Subtotaal            
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)
  Subtotaal    
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)
  Totaal            
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. U = uitgaven, O = ontvangsten, t = het begrotingsjaar, t-1 = het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar (t).