Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

4.81 - Departementale begrotingsstaat incidentele suppletoire begroting 

Model:

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (incidentele suppletoire begroting inzake …..)(bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Vastgestelde begroting incl. NvW Mutaties incidentele suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Totaal            
               
  Beleidsartikelen            
01 Artikel 01            
.. ...            
14 Artikel 14            
               
  Niet-beleidsartikelen            
20 Algemeen            
21 Apparaat Kerndepartement            
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen            
2* Geheim            
2* Nominaal en onverdeeld            

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. De verplichtingen, uitgaven en ontvangsten worden getotaliseerd.

  3. De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

  4. De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen bij de toelichting op de begrotingsartikelen.

  5. Bovenstaand model is gebaseerd op de situatie dat de incidentele suppletoire begroting vóór 1e suppletoire begroting wordt ingediend. Indien de incidentele suppletoire begroting na de 1e suppletoire begroting wordt ingediend en vóór de 2e suppletoire begroting, dan wordt tussen de kolom ‘Vastgestelde begroting na NvW’ en de kolom ‘Mutaties incidentele suppletoire begroting’ een kolom ‘Mutaties 1e suppletoire begroting’ (uitgesplitst in verplichtingen, uitgaven en ontvangsten) opgenomen.

  6. De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de (incidentele) suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting). Dit geldt tevens voor de departementale begroting III.