Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

4.20 - Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag en ontwerp-slotwet

Datum: .......... 1)

Betreft:

Aanbieding ontwerp-jaarverslag en ontwerp-slotwet van het Ministerie van …………… (...) over het jaar 20.. aan de Algemene Rekenkamer

Het bovenvermelde ontwerp-jaarverslag en de bovenvermelde ontwerp-slotwet worden door mij/ons hierbij aangeboden aan de Minister van Financiën ter indiening, namens mij/ons, bij de Algemene Rekenkamer.

De Minister van ............

2)

Toelichting

Op het briefpapier van het betreffende ministerie.

In de tekst wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regelin Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  1. 1)

    Datum van verzending invullen; niet de datum waarop de minister feitelijk ondertekent

  2. 2)

    In voorkomende gevallen een tweede ondertekenaar opnemen