Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

1.44 - Bijlage Overzicht evaluaties- en overig onderzoek

Model:

Artikel [artikelnummer] - [artikelnaam]

Soort onderzoek Titel/onderwerp Start Afronding
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid      
1a. Beleidsdoorlichtingen      
  titel beleidsdoorlichting    
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid      
  titel onderzoek    
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid      
2a. MKBA's      
  titel onderzoek    
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid      
  titel onderzoek    
3. Overig onderzoek      
  titel onderzoek    
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

In deze bijlage bij de begroting wordt een overzicht van al het evaluatie- en overig onderzoek voor het betreffende departement opgenomen.

 1. Per begrotingsartikel wordt een aparte tabel opgesteld.

 2. Het overzicht maakt onderscheid tussen:

  1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Binnen deze categorie worden beleidsdoorlichtingen apart vermeld.

  2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Binnen deze categorie worden MKBA's apart vermeld.

  3. Overig onderzoek.

   Zie de Regeling periodiek evaluatieonderzoek voor definities en kwaliteitseisen aan onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.

   
 3. Zo nodig wordt onder de tabel een toelichting gegeven op de inhoud en de criteria van de onderzoeken in maximaal 10 regels.

 4. Met het aangeven van het (beoogde) jaar van aanbieding krijgt de Tweede Kamer zicht op de programmering en de momenten waarop ze over de uitkomsten van het onderzoek kan beschikken. In de kolom “afgerond” wordt het jaar (jan t/m dec) opgenomen waarin het onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden is of wordt.

 5. De tijdshorizon van de programmering sluit aan bij de periode t tot en met t+4. Met andere woorden: als de begroting betrekking heeft op het jaar 2017 (= jaar t), toont de tabel al het onderzoek dat wordt afgerond in de periode 2017-2021. Wanneer het beleidsmatig zinvol is kan de tabel worden uitgebreid (t+...). Ook nog niet afgeronde onderzoeken die zijn gestart in t-1 of eerder worden meegenomen.