Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

1.42 - Bijlage Moties en toezeggingen

Model:

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties
Omschrijving van de motie Vindplaats Stand van zaken
     
     
Door bewindslieden gedane toezeggingen
Omschrijving van de toezegging Vindplaats Stand van zaken
     
     

Toelichting

Deze bijlage bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de vorige begroting, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de vorige begroting zijn afgehandeld.