Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Vervaldatum factuur

De laatste datum waarop de factuur betaald moet zijn