Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Verplichting

De verplichting, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, tot het in de toekomst doen van een kasbetaling aan een wederpartij of aan een ander dienstonderdeel.