Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Rekeningnummer

Een uniek identificerend nummer aan de hand waarvan (internationaal) een bankoverschrijving kan worden verricht (IBAN/SEPA) Als verrekening via schatkistbankieren aan de orde is het, het IRC nummer