Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Omzetbelasting terug te vorderen

De hoogte van het terug te vorderen bedrag aan omzetbelastingdat in NL moet betaald worden over opdrachten aan buitenlandse leveranciers