Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Kaseffect

Het effect van een afgesproken betalingsritme op het verloop van het kassaldo.