Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Factuuromschrijving

Een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten