Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Factuurnummer

Een uniek volgnummer dat de toegezonden factuur identificeerd