Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)

De datum van verzending is de datum waarop het besluit daadwerkelijk is bekendgemaakt (artikel 3.41 Awb)