Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Betaalschema

Het ritme en de periodiciteit waarmee de betalingen worden gedaan. E.e.a gebaseerd op vigerende regelgeving danwel specifieke beschikking.