Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Bekostiging

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
bepalen bedrag voor bekostiging              
  de hoogte van de financiële bijdrage wordt per ontvanger bepaald op basis van rekenregels vastgelegd in regelgeving en brongegevens (vb. aantal leerlingen)            
              Comptabiliteitswet
      stamgegevens stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren.  
      datum ontvangst datum ontvangst      
      IRC nummer IRC nummer      
opstellen beschikking              
  vastleggen verplichtingen en kas   betaalschema betaalschema   Indien van toepassing  
  beschikking wordt verstuurd   beschikkingsdatum beschikkingsdatum      
Verlenen (verstrekken van gelden voor bekostiging)              
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Registreren/boeken van de aangegane verplichting   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument      
      (Korte) omschrijving (Korte) omschrijving      
    Uitgaande beschikking/brief geautoriseerd door gemandateerde. Datum uitgaande beschikking (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking (juridische verplichting)      
      Looptijd Looptijd      
      Einddatum administratieve verantwoording/afrekening Einddatum administratieve verantwoording/afrekening   indien van toepassing  
      Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag Openstaande verplichtingen   Verplichtingen = kas regeling
      Kaseffect (meerjarig indien van toepassing) Kaseffect (meerjarig indien van toepassing)     Regeling departementale begrotingsadministratie
      Grootboekadministratie Grootboekadministratie   registeren juiste grootboekrekening en/of kostensoort  
Betalen              
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) betalen conform beschikking in de beschikking is het betaalschema opgenomen Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     Artikel 4 comptabiliteitswet
      Datum betaling Datum betaling Uitgaven    
      bedrag bedrag      
      grootboekrekening voorschotten grootboekrekening voorschotten Openstaande voorschotten.    
Vaststellen bedrag              
Financieel afwikkelen verantwoording Ontvangen verantwoording            
  Beoordeling door gemandateerde            
  opstellen vaststellingsbrief indien van toepassing       uitgaven    
      Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)      
  Definitieve beschikking binnen wettelijke termijnen (indien van toepassing) Geautoriseerde beschikking door gemandateerde (autorisatie) definitief bedrag definitief bedrag      
      stamgegevens stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren.  
  Eindbetaling/vordering (indien van toepassing) financieel effect na vordering per artikel per jaar Zie processtap betalingen of vordering   voorschotten    
    Verplichting wordt afgesloten en voorschotten worden afgeboekt. (Indien van toepassing)     Openstaande voorschotten en verplichtingen Indien van toepassing dient het voorschot te worden opgeboekt RBV en CW bevoorschotten
Beheer vordering              
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen Vordering en de daaraan gekoppelde terugbetaling. Indien afrekening < voorschot wordt een vordering ingesteld          
               
    Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument          
  Vervolg inningenproces waaronder herinnering/aanmaning.            
  Kwijtschelding, voorlopig en definitief buiteninvordering            
Open tabel in nieuwe pagina