Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Niet-departementale begroting

De volgende begrotingen zijn een niet-departementale begroting: I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII en XVIII (dus exclusief de begrotingen van de begrotingsfondsen).