Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Financiële verantwoordingsinformatie

Financiële verantwoordingsinformatie: is de in een jaarverslag opgenomen informatie over de financiele aspecten van het gevoerde beleid en de gevoerde bedrijfsvoering.

Het betreft de kwantitatieve informatie ontleend aan de financiële administraties. De financiële toelichtingen bij de departementale verantwoordingsstaat worden op een duidelijk identificeerbare wijze - dat wil zeggen in separate paragrafen - in het beleidsverslag opgenomen als onderdeel van de toelichting per begrotingsartikel (zowel voor beleidsartikelen als voor niet-beleidsartikelen).