Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Definitie ICT

Definitie van ICT, ten behoeve van de uitgaven ICT van ministeries (incl. agentschappen) in 2016 en verder. De ICT-uitgaven/kosten worden onderscheiden in een beperkt aantal hoofdrubrieken. BZK en FIN hebben overleg gevoerd om de reeds bestaande indeling van ICT_hoofdrubrieken voor apparaat ook zoveel mogelijk van toepassing te laten zijn voor de definitie van ICT-programma uitgaven.

Naast de onderstaande kostensoorten wordt ook gevraagd de aard van de uitgaven  (apparaat of programma) op te geven.

De kostensoorten en definities zijn[1]:

 1. Kosten eigen personeel dat werkzaam is in ICT functies (alleen voor ZBO’s en sui generi)

 2. Hardware

  • Alle kosten voor computer hardware en telefoniehardware. Hiertoe behoren de aanschaf, lease, afschrijvingen[2] en kosten voor onderhoud van werkplek apparatuur, faxapparatuur, printers, vaste en mobiele telefoons, mainframes, servers en server racks, modems/routers/switches, telefooncentrales; ook de uitgaven voor rekencentrumsoftware dienen op deze post verantwoord te worden.

  • Op deze post worden de volgende uitgaven niet verantwoord: koelingapparatuur, antennemasten, gebouwbekabeling, verkeerslichten, matrixborden, sensoren, camera’s.

   
 3. Standaard software

  • Hieronder wordt verstaan de som van uitgaven voor aanschaf of afschrijving en onderhoud van licenties voor standaard (‘packaged’) software. In deze categorie vallen ook uitgaven aan (abonnementen voor) SAAS- en IAAS-diensten (software as a service, Infrastructure as a service).

   
 4. Spraak en Data Verbindingen

  • Alle uitgaven aan data communicatie waaronder: de kosten van externe data communicatie providers en abonnementen & specifieke kosten voor spraak- en datagebruik (waaronder VoIP) op draagbare communicatie apparatuur.

   
 5. Inhuur van personele capaciteit van externe bedrijven ten behoeve van ICT taken

 6. Uitbestede diensten aan ICT leveranciers; hosting diensten, huur datacenter ruimte, gebundelde ICT diensten opdrachten, afschrijvingen van geactiveerde diensten en maatwerk software  

 

[1] Operationele ICT bij Defensie (onder meer ICT voor (wapen-)systemen) is uitgezonderd van dit overzicht van ICT kosten

[2] Indien van toepassing