Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Beleidsmatige begrotingswijziging

Onder Beleidsmatige wijzigingen worden wijzigingen in de begroting verstaan die voortvloeien uit beleidsmatige beslissingen en/of wijzigingen in de begroting die voortvloeien uit een nieuw genomen besluit met financiële consequenties.