Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Beleidsinformatie

Informatie over het beleid (en de bedrijfsvoering) in de beleidsartikelen van begrotingen en jaarverslagen. Het betreft vooral informatie over de doelstellingen van beleid, de beoogde en/of gerealiseerde resultaten van beleid, de daartoe te leveren en/of geleverde prestaties en de daarmee gemoeide kosten.