Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Wijzigingen

Geen wijzigingen in de afgelopen maand.

Tijdschema 06 april t/m 06 mei

Voorbereiding

20 april

Bij Financiën/IRF indienen van mutaties voor het BVM. IRF heeft tot en met 20-04-2020 voor het toetsen van de mutaties. Datum is afhankelijk van de MR-agenda.

Uitvoering

10 april

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans maart conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in maart op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

10 april

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad.

20 april

Voor 12.00 uur in de samenwerkingsruimte Rijksbegroting plaatsing van de opendata bestanden met definitieve cijfers.

De volgende open data bestanden dienen aan geleverd te worden:

  • Dataset 7 – uitsplitsing apparaat in kostensoorten

  • Dataset 8 – ICT-uitgaven

  • Dataset 20 – baten- en lastenstaat agentschappen

  • Dataset 21 – financieel overzicht ZBO's

  • Dataset 22 - Instrumenten-Ontvangers (inclusief subsidies)

  • Update open databestand met betrekking tot budgettaire tabellen

 

24 april

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 15 maart versie, voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2019 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

06 mei

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2019 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt enkel op papier ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden in 2-voud op papier ingediend bij Financien/BBH. Eén exemplaar van de Slotwet en één exemplaar van het jaarverslag moet zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

RBV 2020

Op deze site vindt u de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2019, de uitvoering van de begroting 2020 en de voorbereiding van de begroting 2021.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Logistieke aanwijzingen

Logistieke aanwijzingen

Het logistieke proces omvat met inachtneming van het Tijdschema de aanlevering door de departementen (FEZ-directies) van concepten van de begrotings- en verantwoordingsstukken aan het Ministerie van Financiën en - al naar gelang van toepassing - aan de ministerraad (MR), de Raad van State (RvS), de Tweede Kamer (TK) en de Algemene Rekenkamer (AR).

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.