Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

Artikelen 60, 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001.

Bepalingen

  1. Het jaarverslag bevat een verzoek tot dechargeverlening van de betrokken minister gericht aan de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  2. Het verzoek wordt ingericht conform model 3.10.

    Toelichting

    In het verzoek om dechargeverlening over het financieel beheer met betrekking tot de begroting van de Nationale Schuld, zal de Minister van Financiën tevens het verzoek doen om dechargeverlening over het financieel beheer met betrekking tot de centrale kassen van de schatkist van het Rijk.

    De Algemene Rekenkamer kan op grond van artikel 88, van de Comptabiliteitswet 2001 bezwaar maken tegen het financieel beheer of de verantwoording daarover. Als zij haar bezwaar handhaaft en dit een rechtmatigheidsbezwaar is, dan volgt een indemniteitsprocedure, op basis van artikel 89  van de Comptabiliteitswet 2001 Een voorstel tot vaststelling van een indemniteitswet moet worden opgesteld conform model 3.90.