Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

De niet-beleidsartikelen

Artikelen 6, 55 en 58, tweede en derde lid van de Comptabiliteitswet 2001

Bepalingen

  1. Het jaarverslag bevat de niet-beleidsartikelen: Algemeen, Apparaat Kerndepartement, Nominaal en onvoorzien en Geheim.

  2. Op het niet-beleidsartikel 'Algemeen' worden de gerealiseerde uitgaven, verplichtingen en ontvangsten middels hetzelfde schema opgenomen als in de vastgestelde begroting.

  3. In de structuur van de toelichting bij het niet-beleidsartikel wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen financiële informatie en niet-financiële informatie.

  4. De toelichting bij een niet-beleidsartikel bevat een tabel inzake de budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikelen conform de modellen 3.23a, 3.23b, 3.23c en 3.23d.