Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Categorieën begrotingen

Artikelen 2.1, eerste en derde tot en met vijfde lid van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

 1. De volgende categorieën begrotingen worden onderscheiden:

  1. de departementale begrotingen, d.w.z. de begrotingen van de onderscheiden ministeries;

  2. de niet-departementale begrotingen, de begrotingen met de nummers I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII en XVIII;

  3. de begrotingen van de begrotingsfondsen met de letters A, B, C F, J en H.

   
 2. De bepalingen in deze voorschriften zijn van toepassing op de departementale begrotingen. Voor zover zinvol en relevant zijn de bepalingen ook van toepassing op de niet-departementale begrotingen en op de begrotingen van de begrotingsfondsen.

 3. Waar dat is aangegeven zijn bepalingen alleen van toepassing op (onderdelen van) de niet-departementale begrotingen en op (onderdelen van) de begrotingen van de begrotingsfondsen.