Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Overzicht Evaluatie- en overig onderzoek
Artikel [artikelnummer] - [artikelnaam]
Artikelnummer Titel/onderwerp Start Afronding
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid      
1a. Beleidsdoorlichtingen      
  titel beleidsdoorlichting    
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid      
  titel onderzoek    
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid      
2a. MKBA's      
  titel onderzoek    
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid      
  titel onderzoek    
3. Overig onderzoek      
  titel onderzoek