Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

3.23c - Niet-beleidsartikel Geheim

Model:

Geheim: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000).
  Realisatie Vastgestelde
begroting
Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen               
Uitgaven               
Ontvangsten               

Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Het niet-beleidsartikel Geheim kent geen artikelonderdelen.

  2. Conform artikel 2.8 (bijzonder begrotingsartikel Geheim) van de CW 2016 is het niet-beleidsartikel Geheim bestemd voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten waarvoor geldt dat openbaarmaking via toedeling aan een expliciet beleidsartikel niet in het belang van de Staat is.