Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

2.26 - Toelichting niet-beleidsartikelen

Model:

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting t tot en met de stand 2e suppletoire begroting t

Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)
Stand 1e
suppletoire
begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)
Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire
begroting
Verplichtingen          
Uitgaven          
Programma-uitgaven          
Financieel instrument yyy          
Ontvangsten          
Open tabel in nieuwe pagina
Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
  Vastgestelde
begroting (1)
Stand 1e
suppletoire
begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)
Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire
begroting
Verplichtingen          
Uitgaven          
Personele uitgaven          
- waarvan eigen personeel          
- waarvan inhuur externen          
- waarvan overige personele uitgaven          
Materiële uitgaven          
- waarvan ICT          
- waarvan bijdrage aan SSO's          
- waarvan overige materiële uitgaven          
Ontvangsten          
Open tabel in nieuwe pagina
Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)
Stand 1e
suppletoire
begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)
Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire
begroting
Verplichtingen          
Uitgaven          
Loonbijstelling          
Prijsbijstelling          
Onvoorzien          
Ontvangsten          
Open tabel in nieuwe pagina
Geheim (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)
Stand 1e
suppletoire
begroting (2)
Mutaties 2esuppletoire begroting (3)
Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)
Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire
begroting
Verplichtingen          
Uitgaven          
Ontvangsten          
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. De tabellen geven inzicht in de opbouw van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de niet-beleidsartikelen. Dit model geeft de opbouw voor de tweede suppletoire begroting. Indien zinvol worden de mutaties toegelicht. Dat geldt niet voor de mutaties van het artikel Geheim en voor de onderdelen loon- en prijsbijstelling van het artikel Nog onverdeeld. Loonbijstelling en prijsbijstelling worden toegelicht via een overzicht conform model 2.27. Overigens wordt er in het algemeen bij de Najaarsnota geen loon- en prijsbijstelling (meer) uitgedeeld; de betrokken regels in het verdelingsoverzicht blijven dan leeg.

  2. De departementsbrede programma-uitgaven worden conform de bepalingen voor een beleidsartikel toegelicht.

  3. De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting).

  4. De te hanteren definities voor apparaatsuitgaven zijn opgenomen in de begrippenlijst (onderdeel Rijksbrede kostensoortentabel).

  5. De verschillende onderdelen van bovenstaand model kunnen als aparte artikelen worden opgenomen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting).

  6. Alle (sub)totalen dienen de som te zijn van onderliggende detail regels. Indien er één of meerdere “waarvan” wordt opgenomen welke niet gelijk is met of optelt tot het (sub)totaal dient er een “waarvan overig” te worden opgenomen.