Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Vergoedingssystematiek

De door de kredietgever gehanteerde systematiek voor het berekenen van de vergoeding voor het verstrekken van de lening/krediet