Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Kaseffect

Het effect van een afgesproken betalingsritme op het verloop van het kassaldo.