Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Einddatum lening/krediet

Datum waarop de lening/kredietstelling eindigt