Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Capital calls

Verzoek van een kredietnemer tot het daadwerkelijk betalen van (een deel van) het toegezegde bedrag .