Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Budget

De financiële middelen die als onderdeel van een begrotingsartikel door de begrotingswetgever zijn geautoriseerd voor afhankelijk van het geldende begrotingsstelsel; •het aangaan van financiële verplichtingen; •het verrichten van de betalingen (kasuitgaven); •het dekken van de kosten van economisch verbruik (lasten); •het verrichten van de economische transacties.